Välkommen tillbaka Pontus!

Nu är vi fulltaliga på kontoret igen! 


Och lika glad som Pontus är över att det är fredag,
är vi över att han är tilbaka från sin föräldraledighet.