Våra tjänster

Vi levererar helhetslösningar inom VVS-projektering och har som ambition att hjälpa våra kunder hela vägen från idé till slutbesiktning och eftermarknad.

Våra kunder finns över hela Mälardalen. Bland dessa återfinns bland annat fastighetsägare-och förvaltare, bostadsrättsföreningar, byggföretag, projektledningsfirmor och entreprenörer.


 

Ventilation

- CAD-ritningar
- Tekniska beskrivningar
- Tekniska utredningar
- LCC kalkyler
- Beräkningar av ljud, flöden
- Enterprenadkalkyler
- Relationsritningar
- Förfrågningsunderlag
- Injustering
- Systemoptimering
- Mängdning
- Hjälp vid upphandlingar
- Utbildning

VS- CAD-ritningar
- Tekniska beskrivningar
- Tekniska utredningar
- LCC-kalkyler
- Beräkningar av flöden m.m.
- Entreprenadkalkyler
- Relationsritningar
- Förfrågningsunderlag
- Injustering
- Systemoptimering
- Mängdning
- Hjälp vid upphandlingar
- Utbildning

Energi

- Energibalansberäkningar
- Tekniska utredningar
- Effektiviseringsförslag

Besiktning

- OVK
- Entreprenadbesiktningar 
- Konditionsbesiktningar
- Statusbesiktningar
- CE-märkning


 

     Styr- och regler

    Felsökning & Utredning

- Driftkort inkl. funktionsbeskrivningar
- Funktionstexter
- Beskrivningar
- Utredningar
- Igångkörningar
- Felsökning
 

 

- Systemoptimering
- Systemanalys
- Värmebalans
- Höga energikostnader
- Ljud från radiatorer eller
  ventilationssystem