Tjänster

Vi levererar helhetslösningar inom VVS-projektering och har som ambition att hjälpa våra kunder hela vägen från idé till slutbesiktning och eftermarknad.

Våra kunder finns över hela Mälardalen. Bland dessa återfinns bland annat fastighetsägare-och förvaltare, bostadsrättsföreningar, byggföretag, projektledningsfirmor och entreprenörer.


 

Ventilation





- CAD-ritningar, MagiCad
- Tekniska beskrivningar
- Tekniska utredningar
- LCC kalkyler
- Beräkningar av ljud, flöden
- Enterprenadkalkyler
- Relationsritningar
- Förfrågningsunderlag
- Mängdning
- Hjälp vid upphandlingar
- Utbildning

VS



- CAD-ritningar, MagiCad
- Tekniska beskrivningar
- Tekniska utredningar
- LCC-kalkyler
- Beräkningar av flöden m.m.
- Entreprenadkalkyler
- Relationsritningar
- Förfrågningsunderlag
- Mängdning
- Hjälp vid upphandlingar
- Utbildning

Energi





- Energibalansberäkningar
- Tekniska utredningar
- Effektiviseringsförslag

Besiktning





- OVK
- Entreprenadbesiktningar 
- Konditionsbesiktningar
- Statusbesiktningar
- CE-märkning

 

      Injustering VS

    Felsökning & Utredning

- Injustering, värme/kyla
- Systemoptimering
- Höga energikostnader
- Ljud från radiatorer
 

 

- Systemoptimering
- Systemanalys
- Värmebalans
- Höga energikostnader
- Ljud från radiatorer eller
  ventilationssystem