Våra tjänster

Vi levererar helhetslösningar inom VVS-projektering och har som ambition att hjälpa våra kunder hela vägen från idé till slutbesiktning och eftermarknad.

Våra kunder finns över hela landet. Bland dessa återfinns bland annat fastighetsägare-och förvaltare, bostadsrättsföreningar, byggföretag, projektledningsfirmor och entreprenörer.


 

Ventilation

    Injustering & utredning

- CAD-ritningar
- Tekniska beskrivningar
- Tekniska utredningar
- LCC kalkyler
- Beräkningar av ljud, flöden
- Enterprenadkalkyler
- Relationsritningar
- Förfrågningsunderlag
- Systemoptimering
- Mängdning
- Hjälp vid upphandlingar
- Utbildning

- Injustering värme & VVC
- Injustering Ventilation
- Uthyrning avgasare & smutsavskiljare
- Systemoptimering
- Systemanalys
- Värmebalans
- Höga energikostnader
- Ljud från radiatorer eller
  ventilationssystem
 

 

VS

Besiktning - OVK


- CAD-ritningar
- Tekniska beskrivningar
- Tekniska utredningar
- LCC-kalkyler
- Beräkningar av flöden m.m.
- Entreprenadkalkyler
- Relationsritningar
- Förfrågningsunderlag
- Systemoptimering
- Mängdning
- Hjälp vid upphandlingar
- Utbildning

 


- OVK
- Entreprenadbesiktningar 
- Konditionsbesiktningar
- Statusbesiktningar
- CE-märkning


 

          Energi

     Styr- och regler


- Energibalansberäkningar
- Tekniska utredningar
- Effektiviseringsförslag


- Driftkort inkl. funktionsbeskrivningar
- Funktionstexter
- Beskrivningar
- Utredningar
- Igångkörningar
- Felsökning