Tjänster

Vi levererar helhetslösningar och har som ambition att hjälpa våra kunder från kalkyl och utredning till projketering och eftermarknad.

Våra kunder finns över hela Mälardalen. Vi utför uppdrag åt bland annat fastighetsägare-och förvaltare, bostadsrättsföreningar, byggföretag, projektledningsfirmor och entreprenörer.


 

Ventilation

- CAD-ritningar, MagiCad
- Tekniska beskrivningar
- Tekniska utredningar
- LCC kalkyler
- Beräkningar av ljud, flöden
- Enterprenadkalkyler
- Relationsritningar
- Förfrågningsunderlag
- Mängdning
- Hjälp vid upphandlingar
- Utbildning

VS

- CAD-ritningar, MagiCad
- Tekniska beskrivningar
- Tekniska utredningar
- LCC-kalkyler
- Beräkningar av flöden m.m.
- Entreprenadkalkyler
- Relationsritningar
- Förfrågningsunderlag
- Mängdning
- Injustering
- Hjälp vid upphandlingar
- Utbildning

Energi

- Energibalansberäkningar
- Tekniska utredningar
- Effektiviseringsförslag

Besiktning

- OVK
- Entreprenadbesiktningar, 
- Konditionsbesiktningar
- Statusbesiktningar
- CE-märkning