Medarbetare


VD
Jegor Aunola

0790-758884
jegor.aunola(at)aklimat.se

 


Handläggare:
Johan Rick
070-3888016

johan.rick(at)aklimat.se


 

Biträdande handläggare:
Magnus Åslund
073-0616414

magnus.aslund(at)aklimat.se

 

Konstruktörer:
Niklas Olsson
073-8085607

niklas.olsson(at)aklimat.se


 

Pontus Gustavsson
073-8084626

pontus.gustavsson(at)aklimat.se


 

Elin Nelsäter
070-2555066

elin.nelsater(at)aklimat.se


 

Emil Haugdahl
070-2988897

emil.haugdahl(at)aklimat.se


 

Administration:
Angelica Önerud
073-8209331

angelica.onerud(at)aklimat.se