Det här är A Klimat

Affärsidé

I varje projekt utgår vi från kundens behov för att hitta en optimal lösning, till lägsta klimatpåverkan och pris. 

Våra ledord är transparens, lyhördhet och respekt. 

Vision

Vi tror på att nöjda medarbetare med goda förutsättningar gör ett bra jobb åt kund.

För oss är det viktigt att varje enskild medarbetare ska få komma till tals och utrymme att prova på sina egna idéer.